1. Balkan Savaşının nedenleri ve sonuçları nelerdir?

1. Balkan savaşı, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ ve Yunanistan Krallıklarından oluşan Balkan Birliğiyle Osmanlı Devleti arasında 8 Ekim 1912 ile 30 Mayıs 1913 tarihleri arasında geçen bir savaştır. Bu savaşla Balkan ülkeleri Osmanlı Devletinin Balkanlarda bulunan topraklarının çoğunu ele geçirmiştir. Osmanlı Devleti bu savaş sonunda Edirne ve Kırklareli ‘ye kadar olan topraklarını Balkan devletlerine vermek zorunda kalmıştır.

1 balkan savaşı

1. Balkan savaşı öncesindeki gelişmeler

Bulgaristan yaptığı Berlin antlaşmasıyla aradığını bulamamış, bağımsızlığını da elde ettikten sonra Balkanlarda daha etkili olmaya başlamıştır. Sırbistan Bosna-Hersek’in ilhakıyla Bulgaristan’la aynı politikayı güderek hareket etmeye başlamıştı. 1912 senesinde ise Rusya, Sırbistan ile Bulgaristan arasında arabuluculuk yapmıştır. Yaptıkları ittifaka Karadağ ve Yunanistan’da katılmıştır. Balkan devletleri Makedonya’yı da ele geçirmek ve Osmanlıların karışık durumundan faydalanmak maksadıyla 8 Ekim 1912’de  Osmanlı Devletine savaş açmışlardır.

1. Balkan savaşının başlaması

Savaşın başlangıcında Karadağlılar ve Sırplar Sancak’ta, Sırplar ve Bulgarlar Makedonya’da, Bulgar ordularının bir bölümü de Trakya’da yerleşmişti. Osmanlı ordusu bu ittifak karşısında dörde bölünmüştür. Bulgaristan Balkan ülkeleri içinde en güçlü olan ve eğitimli bir orduya sahip olan ülkeydi. Kendisine hedef olarak Makedonya ve Trakya’yı seçmişti. Ana kuvvetlerini Trakya’ya yerleştirmişti. Sırbistan ise Osmanlı Devletinin Vardar’da bulunan ordusunu yenmeyi istiyordu. Ana kuvvetlerini üç ordu halinde Üsküp’e gönderip, bir tümen ve bağımsız tugayı Yeni Pazar sancağında Karadağlılarla birleştirerek harekât düzenleyecekti. Yunanistan müttefikler içinde en zayıf orduya sahipti. Fakat içlerinde deniz gücüne sahip olan tek ülkeydi. Bu unsur diğer müttefikler için önemli bir noktaydı. Böylece Osmanlılar Anadolu’da bulunan orduları Avrupa’ya getiremeyecekti. Yunanistan bu nedenle ittifak arasına kabul edilmişti. Osmanlı Devleti ise bu sırada sorunlarla uğraşıyordu. 2. Meşrutiyet’in ardından siyasi sorunları bulunuyordu. Ordunun bir kısmı Trablusgarp’ta İtalyanlarla, bir bölümü de Yemen’de ki isyanı bastırmak için  uğraşıyordu. Anadolu’dan takviye birlik alınmadan Rumeli’de bir ordu kurmak kolay değildi. Siyasi çekişmelerden dolayı ordu içinde de yenilikler ihmal edilmişti. Rumeli’de bulunan ikmal yollarında da sorunlar vardı. En büyük sorun ise savaştan ö

nce ordudaki askerlerin önemli bir kısmı yaş haddinden dolayı terhis edilmişti. Bu ordunun tecrübeli askerlerden yoksun olması anlamına geliyordu. Ordularının hepsi eksik sayı ve eksik teçhizatla savaşmıştı.

1. Balkan savaşı ve Londra Konferansı

Osmanlı ordusunun kötü durumu Balkanları korumak için yeterli değildi. Bu sebeple Balkan Birliği devletleri yapılan savaştan zaferle ayrılmıştı. Bulgarlar Doğuda Trakya’nın bir kısmını, Yunanlılar Selanik, Bozcaada, Limni, Serfice, Sakız ve Midilli’yi, Sırplar Priştine, Üsküp ve Manastır’ı, Karadağlılar ise Sırplarla beraber Arnavutluk’u paylaştı. Bu ağır yenilginin sonrasında Osmanlıların barış istemesi üzerine Londra Konferansı yapılmıştır. Burada Osmanlılar topraklar açısından büyük kayıplar yaşamış, Avrupa’da bulunan topraklarının %83’ü kaybetmiştir. Bunun dışında Ege adalarını, On iki adayı ve Girit’i kaybetmiştir. Bulgaristan burada en fazla toprak alan ülke olmuş. Karadağ en az toprak alan ülke olmuştur. Osmanlı Devleti Kırklareli’ne kadar olan tüm toprakları kaybetmiştir. Bütün bunlara rağmen ülkeler bu paylaşımdan memnun kalmamış ve 2. Balkan savaşı başlamıştır.

Bir Cevap Yazın