Kaynaştırma yoluyla eğitim nedir?

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin, eğitim ve öğretimlerini normal seviyede gelişim gösteren akranları ile beraber aynı ortamda normal sınıflarda sürdürme esasına dayanan, gerekli destek hizmetlerinin sağlandığı Özel eğitim uygulamalarıdır.

Kaynaştırma eğitiminin amacı şudur: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan yani normal olan akranları ile birlikte aynı çatı altında sürdürmeleri sağlanır. Çocuğu normal hale getirmeye çalışmak değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde akranları gibi yaşayabilmesini kolay hale getirmektir.Kaynaştırma yoluyla eğitim nedir

Kaynaştırma eğitimi hassas bir konu olduğu için şunlara dikkat etmekte yarar vardır. Kaynaştırma eğitiminde görevli insanların, hazırlık aşamasından değerlendirme aşamasına kadar, şu hususları dikkate alarak etkinliklere yön vermeleri yararlı olacaktır.Öncelikle kaynaştırma eğitimine alınan çocukların yetersiz oldukları yönler kadar yeterli oldukları yönlerin de bilinmesi gerekir. Kaynaştırma eğitiminde normal sınıf içinde sadece bir engel türüne yönelik olarak yerleştirme ve planlama yapılmalıdır. Kaynaştırma eğitimine alınacak engelli çocuğun birden çok özrü ve davranış problemleri olmamasına dikkat edilmelidir. Kaynaştırma eğitimi her yerde sürdürülmesi gereken bir eğitimdir. Bu yüzden okulda olduğu kadar, okul dışı ortamlarda da bu eğitim sürdürülmelidir ve kesintiye uğratılmamalıdır.

Yapılan etkinlikler engelli çocuğun özelliklerine hitap edecek şekilde planlanmalıdır. Eğitim üniteleri somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa doğru olacak şekilde planlanmalı, yaparak, yaşayarak öğrenme etkinliklerine ağırlık verilmelidir. Eğitimin her aşamasında da, engelli öğrenciyi öğrenmeye karşı motive edici sözler kullanılmalıdır. Böylece özgüvene sahip olması sağlanmalıdır. Etkinlikler sonucunda çocuğa mutlaka geri bildirim yapılmalı, bulunduğu düzey hakkında gerçekçi bilgi verilmelidir. Çalışmalar sürekli gözlenmeli, bu durum hakkında velilere ayrıntılı açıklamalar yapılmalısı gerekmektedir.. Çocuğun kendisini mutlu ve yeterli hissetmesi için öncelikle başarabileceği görevler verilmeli, başarısız olduğu noktada ise o görevler bırakılmamalıdır. Yoksa çocuk kendine olan güvenini kaybetmeye başlar. Çocuğun kişiliğini, güvenini, ilgisini yok edecek ve ona zarar verecek sözlerden kaçınılmalıdır. Yapılan bütün çalışmalarda aile ve yakın çevrenin desteği sağlanmalıdır. Kaynaştırma eğitimin amacının engelli çocuğu normal hale getirmeye çalışmak değil, onun ilgi ve yeteneklerini mümkün olduğu kadar kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşamını sürdürmesini kolaylaştırmak olduğu unutulmamalıdır.

Üç çeşit kaynaştırma uygulaması vardır: Bunlar tam zamanlı kaynaştırma,yarı zamanlı kaynaştırma,tersine kaynaştırma uygulamalarıdır.Tam Zamanlı Kaynaştırma; Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci normal sınıfta eğitim görür; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır. Yarı Zamanlı Kaynaştırma; Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin özel sınıfta eğitim görür. Tersine Kaynaştırma: Yetersizlikleri olmayan bireyler özellikle okul öncesi eğitimde, çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında açılacak olan sınıflarda eğitim görebilirler.

Bir Cevap Yazın