Etkili bir özgeçmiş nasıl hazırlanır?

cvÖzgeçmiş ya da bilinen adıyla CV, iş başvurusu yapan kişilerin işverenler tarafından doğru ve tam olarak anlaşılması için önemli rol oynamaktadır. İşe başvuru yapan kişinin, kişisel bilgilerini, geçmiş iş deneyimlerini doğru ve etkileyici bir şekilde ifade eden bir özgeçmiş, işverenin işe başvuru yapan aday hakkında vereceği sonucu daha olumlu şekilde etkileyebilir. Etkili bir özgeçmiş kişinin yeni bir işe sahip olmasını sağlayabilir.

Etkili olacak doğru bir özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar

Kişisel bilgilerin eksiksiz verilmesi: Özgeçmişteki kişisel bilgiler bölümü, işverenin aday hakkında tam olarak bilgi edineceği en önemli bölümler arasındadır. Bu bölümde kişinin doğru doğum tarihi ve yerini, adres ve iletişim bilgilerini vermesi oldukça önemlidir. Bunun yanında iletişim bilgisi olarak sadece telefon numarası değil, yaygın olarak kullanılmaya başlanan eposta adresinin de verilmesi, adayla iletişim açısından kolaylık sağlan bir etkendir.

Doğru eğitim bilgilerinin verilmesi: Kişinin geçmiş eğitim bilgileri, deneyimlerinden evvel adayın ilgili işle ilgili gerekli olan eğitime sahip olup olmadığının anlaşılabileceği bir bölümdür. Bu nedenle geçmiş eğitim bilgilerinin doğru bir şekilde bildirilmesi, özellikle son diploma alınan eğitim kurumunun belirtilmesi önemlidir.

İş deneyimlerinin dürüstçe bildirilmesi: Kişinin geçmiş iş deneyimleri, çok sayıda işverenin özgeçmişte en fazla dikkat ettiği bölümdür. Kişinin yetersiz olduğunu düşünerek iş deneyimlerini abartması, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin verilmesi adayın daha sonradan zor duruma düşmesine neden olabilir. Bu sebeple tarihleriyle birlikte dürüst bir şekilde iş deneyimlerinin bildirilmesi iki taraf içinde en doğru yaklaşım olacaktır.

Sahip olunan kurs ve sertifika bilgilerinin eklenmesi: İşverenin bu bölüme dikkat etmeyeceğini düşünerek kurs ve sertifika bilgilerini eklememesi oldukça yaygın düşülen bir hatadır. Oysa kişinin deneyimleri olmasa da, aldığı sertifika ve gördüğü kurslar işverenin olumlu etki edebilir.

Yabancı dil bilgilerinin eklenmesi: Özgeçmişte yabancı dil bilgileri, kişilerin çoğunlukla abartıya kaçtığı bir bölümdür, gerçekte var olmayan bir dil bilgisini az oranda bildiğinin yazılması, işveren açısından değil sadece aday açısından zor durumlara neden olabilir. Bu sebeple bölümde en doğru dil bilgisinin bildirmesi gerekir.

Burs ve ödüller kısmına da yer verilmeli: Kişinin sahibi olduğu burs ve ödüller, başvurduğu işle ilgili olsun ya da olmasın özgeçmişte yer verilmelidir. Kişinin yaşamında aktif olduğu alanları göstermesi açısından bu önemlidir.

Hobilerin ve ilgi alanlarının eklenmesi gerekir: Kişinin hobileri, ilgi alanları, kişinin kişisel yaşamında hangi alanlarda aktif olduğunu gösterdiği için, oldukça önemli bir bölümdür. Kişinin varsa ilgilendiği farklı etkinlikleri, sportif faaliyetleri ve aktiviteleri bildirmesi, işverenin kendisi hakkındaki fikrini olumlu şekilde etkileyebilir.

Sosyal medya bilgilerine yer verilmeli: Son zamanlarda özgeçmişlere ilave edilen sosyal medya bilgileri, özgeçmişlerinde yer verilen bilgilerin yeterli olmaması halinde işverenin başvurabileceği alternatif bir kısımdır. Sosyal medya alanlarında adayın daha samimi olacağı düşünülse de, bu işveren için önemli bir detay olabilir.

Özgeçmişinizi profesyonel biçimlerde düzenleyin: Özgeçmişin içeriğinde yer verilen bilgilere ilave olarak, şekil ve düzen olarak profesyonel olarak düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Verilen bilgilerin düz yazı olarak bildirilmesinin yerine, internet ortamında çevrimiçi olarak rahatlıkla ulaşılabileceği hazır şablonlar üzerinde belirtilmesi daha uygun bir detay olacaktır.

Bir Cevap Yazın