Olağanüstü hal nedir?

1982 Anayasamız sıkıyönetim, seferberlik ve olağanüstü hal durumlarını düzenlemiştir. Olağanüstü haller ve sıkıyönetim durumlarında, temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, kısmen

Devam