Herodot kimdir?

Ülkemizde Halikarnaslı Herodot olarak tanınan Antik Yunanlı Herodotos, yaklaşık olarak M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış bir tarihçi ve yazardır. Çoğu tarihçi

Devam