Türkiye’nin önemli limanları hangileridir?

Türkiye’de bulunan limanlar ve genel özellikleri şunlardır :
1. Trabzon Limanı
Dağların denize paralel uzanmasından dolayı hinterlandı yani arka bölgesi dar olan bir limandır. Demiryolu ağı da burada bulunmamaktadır. Dalgakıran sayısının en fazla olduğu limandır. Doğu Karadeniz Bölümü’nün en önemli limanı Trabzon Limanıdır. İran transit ticaret yolu limanıdır. Yıllık 5 milyon ton kapasite ve 3.5 ton depolama alanıyla Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük limanıdır.
limanlar
2. Sinop Limanı
Yine dağarlın denize paralel uzanmasından dolayı hinterlandı en dar olan limandır. Tombolo özelliğine sahip olan bir limandır. Karadeniz’in tek doğal limanıdır. Gelişmesi en az olan limanımızdır. Demiryolu ağı burada da bulunmamaktadır.
3. Samsun Limanı
Hinterlandı geniş olan bir limandır. Karadeniz bölgesinin en önemli limanıdır. Burada diğer Karadeniz limanlarından farklı olarak demiryolu ağı bulunmaktadır. 1756 metre rıhtım uzunluğuna sahip bu liman yılda 1130 gemi kabul edebiliyor. Rıhtım kapasitesi ise 2 milyon 380 bin ton/yıl olarak bilinmektedir.

4. İstanbul Limanı
Dünya deniz ticaretinin en eski ve önde gelen uğraklarından birisidir. • Özellikle 19.yüzyılın son çeyreğinde batılı limanlar arasında Londra’dan sonra en yoğun liman olmuştur. Türkiye’nin en önemli ithalat limanıdır. Ticaret hacmi en yüksek olan limandır. Ayrıca en işlek olan limanımızdır. Türkiye’nin en gelişmiş limanıdır. Karedeniz kıyılarındaki ülkeler ile Akdeniz ülkeleri arasında transit bakımından da önemli bir rol oynar.

5. İzmit Limanı
Petrol rafinerisine dayalı olarak gelişmiştir.İstanbul limanına alternatif bir limandır. En çok tersanenin bulunduğu bir limandır.

6. Bandırma Limanı
Halen özelleştirmesi gündemde olan limanının yük elleçleme kapasitesi 2 milyon 771 bin tondur. 2 bin 788 metre rıhtım uzunluğuna sahiptir. Yılda 4 bin 280 gemi kabul edebiliyor. TMO’ya ait 34 bin ton kapasitesi bir hububat silosuna sahiptir. Bor işletme tesisine dayalı olarak gelişmiş bir limanımızdır. İzmir’de bulunmaktadır.

7. İskenderun Limanı
Kıta sahanlığı en geniş olan limanımızdır. Genel olarak ağır yük gemilerinde kullanılmaktadır. Demirçelik sanayisine bağlı olarak gelişen bir limandır. 1.426 metre rıhtım uzunluğuna ve yılda 640 gemi kabul kapasitesine sahip bir limanımızdır.

8. Antalya Limanı
Antalya’da turizm yoğun olduğu için turizme bağlı olarak gelişen bir limandır. Demiryolu ağı yoktur. Yat ve Marina limanıdır.

9. İzmir Limanı
En önemli ihracat limanımızdır. Hinterlandı oldukça geniştir. Demiryolu ağı bulunmaktadır. Batı Avrupa ile Kuzey Afrika arasında bulunan İzmir Limanı’nda ekipman, altyapı, dökme katı, karışık eşya, sıvı yük yükleme ve boşaltma, Ro-Ro ve yolcu hizmetleri verilmektedir. 2959 metre rıhtım uzunluğuna sahip olan İzmir Limanı yılda 3640 gemi kabul edebiliyor.

10 .Mersin Limanı
Petrol rafinerine bağlı olarak gelişmiştir. Serbest bölge limanıdır.Yükleme ve boşaltma sayısı fazla olan bir limanımızdır. 21 tane rıhtımı bulunan bu limanda, büyüklüğüne göre aynı anda 30’a yakın gemiye yükleme ve boşaltma hizmeti verilebilmektedir.

11. Ambarlı Limanı
İstanbul’da bulunmaktadır. Doğalgaza bağlı olarak gelişen limanımızdır. Türkiye’nin en büyük limanı olma özelliğine sahip olan Ambarlı Limanı’nda 2009 yılında konteynerli yük hareketi 1.9 milyon TEU’ya ulaşmıştır.

12. Derince Limanı
İzmit Sanayi hinterlandının ithalat ve ihracat kapısı olarak sayılan Derince Limanı’ndan Romanya’nın Köstence Limanı’na da taşımacılık yapılmaktadır. 1092 metre rıhtım uzunluğuna sahiptir.Yıllık gemi kapasitesi ise 862. Liman otomotiv sektörünün bulunduğu bölgeye yakınlığı ile de dikkat çekmektedir.

13. Haydarpaşa Limanı
Türkiye’nin Mersin ve İzmir Limanı’ndan sonra üçüncü büyük limanı olan Haydarpaşa Limanı, Marmara Bölgesi’ndeki en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahiptir. Limandaki konteyner kara terminalinin alanı 55000 m2, yıllık tutma kapasitesi ise 52 bin 800 TEU’dur.

Bu limanların dışında ülkemizin etrafının denizlerle çevrili olmasından dolayı birçok liman bulunmaktadır. Bu limanların gelişimi bölgedeki sanayi ve çevre ülkeler ile olan ilişkilerle doğru orantılıdır.

Bir Cevap Yazın